MENU

Nhà phố thương mại biển (Shophouse)

• Tổng số căn: 60
• Loại Nhà phố:
1/ Mặt tiền 6m x Chiều sâu 23m
2/ Mặt tiền 7m x Chiều sâu 26m
• Diện tích đất: 138 m2 — 296,18 m2
• Diện tích xây dựng: 83,58 m2
• Tổng diện tích xây dựng: 440 — 620 m2

Nhà phố thương mại (biển) 6x23M | Shophouse 6x23M

 

Nhà phố thương mại (biển) 7x26M | Shophouse 7x26M