MENU

Biệt thự thương mại biển (Shopvilla)

• Tổng số căn: 31 song lập
• Loại Biệt thự:
1/ 3 phòng ngủ
2/ 4 phòng ngủ
• Diện tích đất: 240 m2 — 375,58 m2
• Diện tích xây dựng: 116,8 m2
• Tổng diện tích xây dựng: 300 — 380 m2

Biệt thư thương mại (biển) 3 phòng ngủ

 

Biệt thư thương mại (biển) 4 phòng ngủ